bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja

29.04.2021

Informacja

Alternatywny opis informacji

*Grafika na górze plakatu przedstawia trzy flagi. Kolejno od lewej: Flaga Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolitej Polski i Flaga Uni Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Pod grafiką znajduje się tekst:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga” - II Edycja współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców DPS w Zduńskiej Woli, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 99 775,14 zł
w tym: 84 090,49 zł z Unii Europejskiej
15 684,65 zł z budżetu państwa

Opublikował: Anna Kowalska
Publikacja dnia: 29.04.2021

Dokument oglądany razy: 3232
« inne aktualności